1.-IDENTIFICATIEGEGEVENS

In overeenstemming met artikel 10 van de Wet 34/2002, van 11 juli diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, de gebruiker wordt geïnformeerd dat de eigenaar van deze website is Atlantic Dolphin Travel S.L., con domicilio Calle Fundadores de la Cooperativa 66, Local 10, San Miguel de Abona, 38639, Santa Cruz de Tenerife, Spanje, CIF: B-38.587.580, Reisbureau wettelijk opgerichte gecodeerd ID I-AV-0.000.092,2, telefoon (+34) 922 71 66 45 en e-mail contact info@atlanticoexcursiones.com. Het is ingeschreven in het Handelsregister van Tenerife, Tomo.2.003F.5, presentatie: 1/60/8977, Folio 1396, Protocol:. 2007/6581 / N / 11/10/2007, Entry Nummer: 1/2007 / 10.304.0 en houdt License No. reisbureau. I.AV.92.0000092.2 Het is ook gemeld aan beschikbaar voor onze klanten de betreffende klacht formulieren naar behoren gemachtigd door de Algemene Directie van Planning en bevordering van het toerisme regering van de Canarische Eilanden als je geïnteresseerd in bent zijn: Straat Oprichters Co-op 66, Lokale 10 San Miguel de Abona, 38639, Santa Cruz de Tenerife, Spanje

2.-VOORWAARDEN VAN TOEGANG TOT DE WEBSITES

De gebruiker hoeft alleen maar door de toegang tot deze site, ongeacht de vorm van een dergelijke toegang, toestemming en toegang tot deze voorwaarden, die het regime van het gebruik van deze website gemarkeerd. De eigenaar behoudt zich het recht voor om te veranderen en te wijzigen op elk moment, op de site in de laatste update die bij elk bezoek regeren en implementatie moet worden gepubliceerd. Als u niet al deze voorwaarden te accepteren bent niet bevoegd om toegang te krijgen tot deze website en de inhoud en / of diensten die zij gehuisvest moeten overgaan tot de site onmiddellijk te verlaten. Deze voorwaarden zijn eveneens uitbreidbaar en van toepassing zijn op communicatie en nieuwsbrieven die, indien de houder van deze website mag worden ingediend, zodat de gebruiker moet deze voorwaarden om uw toegang en / of gebruik te aanvaarden.

3.-OBJET

Dit is de website van de Atlantische Dolfijn Travel SL, waardoor biedt een keuze van inhoud en diensten in verband met hun bedrijf.

4.-ONBEVOEGD GEBRUIK VAN DE SITE EN INHOUD

De gebruiker kan alleen toegang krijgen tot deze website en de inhoud en de diensten die zij gehuisvest als het ouder is en over voldoende juridische capaciteit: als het lijkt te zijn een minderjarige moet de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben of in zijn afwezigheid, moet u deze site onmiddellijk te verlaten. De gebruiker is bevoegd om toegang te krijgen tot de inhoud van de website wanneer u een strakke daarop naar rechts te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden, in het bijzonder de rechten van intellectuele en industriële eigendom door de wet en verleende zijn gedetailleerde in het overeenkomstige gedeelte van deze gelede, is uitdrukkelijk verboden het gebruik daarvan op frauduleuze wijze illegale doeleinden, of commercieel zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. De Atlantic Dolphin Travel S.L behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden, toegang te krijgen tot de website of de inhoud van het biedingsbericht.

5.-DISCLAIMER

Atlantic Dolphin Travel S.L., niet de nauwkeurigheid van welke vorm de inhoud, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, prestaties of beschikbaarheid van inhoud en diensten die worden aangeboden garanderen, dalende geen verantwoordelijkheid voor hen, en de eventuele schade die kan ontstaan als door misbruik. Bijgevolg, de inhoud die zijn enkel informatie en zijn niet representatief voor niets. Wat hierboven gezegd wordt uitgebreid naar de links, de inhoud en meningen niet-houder of niet een verblijf in deze website komt overeen verantwoordelijkheid in ieder geval de daders en de eigenaren van de sites in kwestie.

6.-INTELLECTUEEL EIGENDOM

Atlantic Dolphin Travel S.L., Alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit deze website behoudt zich het uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is vereist door het Agentschap voor elke oefening en het gebruik ervan. Dit voorbehoud van rechten omvat zowel de inhoud die kunnen worden opgenomen in elk formaat en gedistribueerd via deze website of wanneer uw code, het ontwerp en de navigatiestructuur van de website.

7.-POLTICA_PRIVACIDAD

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet 15/1999, van 13 december, Bescherming Persoonsgegevens, de gebruiker wordt geïnformeerd dat de gegevens die u in uw geval zal worden opgenomen voor behandeling in een bestand van Atlantic Dolphin Travel S.L., gevestigd aan de Fundadores de la Cooperativa 66, Local 10, San Miguel de Abona, 38639, Santa Cruz de Tenerife, Spanje, waarvan de gegevens worden weergegeven in deze voorwaarden met als doel het verstrekken van de aangeboden in dit diensten Website, alsook om hen te verwijzen zakelijke communicatie producten en diensten die u kunnen bieden als het bedrijf houdt de database. Eventuele wijzigingen die kunnen optreden als de verstrekte persoonsgegevens voorziet bekend door de eigenaar geschiedt daarvan aan de data, het reageren in ieder geval de juistheid van de gegevens te allen tijde gegevens. In overeenstemming met artikel 5 van de organieke wet 15/1999 nodigt u met betrekking tot persoonlijke gegevens verzameld voor de behandeling heeft de mogelijkheid van uitoefening van de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet door te schrijven schriftelijk aan de eigenaar van het bestand dat het onder de huidige wetgeving ondergetekende.

8.-COOKIES

Cookies zijn tekstbestandjes die op de terminal van de bezoekende gebruiker met wat informatie naar de pagina worden gehost. Deze website informeert gebruikers het gebruik van cookies als enig doel in staat om de sessie tussen client-server handhaven, maar in geen geval worden gebruikt voor het verzamelen en het daaropvolgende gebruik van gebruikersinformatie. Hoe dan informeert de gebruiker van de mogelijkheid meeste webbrowsers het gebruik van dergelijke cookies beperken.

9.-VALIDITEIT

In het geval dat enige bepaling of een deel daarvan van deze aankondiging ongeldig wordt verklaard, dient dit feit niet van invloed op de geldigheid van de rest.

10.-Annuleringsvoorwaarden

De annuleringsvoorwaarden zijn die welke in elk geval door de aanbieder worden toegepast. U bent bevoegd om de Tourist Service op te zeggen via de hiervoor ingeschakelde contacttelefoons. Annuleringen moeten ten minste 24 uur voor de geplande tijd voor de gecontracteerde dienst worden gemaakt, tenzij de dienstverlener of de bestemming meer kennisgeving vereist. Als u uw reservering annuleert vóór de datum van levering van de dienst, worden de bijbehorende annuleringskosten in rekening gebracht, indien van toepassing. Atlántico Excursions vergoedt het betaalde bedrag, met aftrek van de gemaakte annuleringskosten met betrekking tot de dienstverlener.

11.-BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK JURISDICTIE

Het recht dat van toepassing op alle geschillen in verband met deze website en de inhoud in de aanbieding, komt de Spaanse wet. De partijen komen overeen de rechtbanken van de stad Santa Cruz de Tenerife (Canarische Eilanden, Spanje) voor te leggen, uitdrukkelijk afstand van enig ander rechtsgebied die kan overeenkomen.